Autocom

Autocom je Ň°v√©dsky v√Ĺrobca profesion√°lneho diagnostick√©ho vybavenia pre osobn√©, √ļŇĺitkov√© a n√°kladn√© vozidl√°, vr√°tane pr√≠vesov, n√°vesov a autobusov. Hist√≥ria firmy zańć√≠na v roku 1991 a postupne sa vypracovala na svetov√©ho l√≠dra v tejto oblasti. AUTOCOM Diagnostic Partner AB je od roku 2003 ńćlenom skupiny Wurth a v√Ĺvoj Ň°pińćkov√Ĺch diagnostick√Ĺch zariaden√≠ zabezpeńćuje aj pre znańćky Delphi, Opus, Eclipse a Denso.

 

Script logo